Umowy handlowe

Jeden z celów zwycięstwa ekonomicznego, przynoszące znaczne dochody, tym większe im dłużej trwa traktat (warto to zweryfikować). Na szanse podpisywania umów handlowych wpływają nie tylko aktualnie panujące relacje, także surowce jakie mają na zbyt i jakich potrzebują. Na wartość umowy handlowej wpływają technologie oraz zdolności budynków, generałów/admirałów, agentów a także frakcji.

Zawarcie umowy handlowej jest jednym z dwóch pierwszych kroków zbliżenia z inną nacją obok paktu o nieagresji, ponieważ najłatwiej ją zawrzeć i polepsza stosunki między państwami.

Na szanse zawarcia umowy wpływa:
– nasza reputacja,
– historia relacji z potencjalnym partnerem handlowym,
– nasze wojny i ich wojny skonfrontowane z…
– naszymi sojuszami i ich sojuszami,
– czyli cała przeszłość dyplomatyczna bezpośrednia i pośrednia z partnerem.

Więcej informacji w dziale o nazwie Dyplomacja ———> Przejdź do Dyplomacji

Jeden z celów zwycięstwa ekonomicznego, przynoszące znaczne dochody, tym większe im dłużej trwa traktat. Na szanse podpisywania umów handlowych wpływają nie tylko aktualnie panujące relacje, także surowce jakie mają na zbyt i jakich potrzebują. Na wartość umowy handlowej wpływają technologie oraz zdolności budynków, generałów/admirałów, agentów a także frakcji.

Żeby móc zawierać umowy handlowe z jakimś państwem trzeba mieć:
– bezpośrednie połączenie lądowe z partnerem (chociaż skrawek wspólnej granicy),
– w przypadku braku w/w połączenia należy mieć dostęp do portu który ma połączenie handlowe z Twoją stolicą.

Zawarcie umowy handlowej jest jednym z dwóch pierwszych kroków zbliżenia z inną nacją obok paktu o nieagresji, ponieważ najłatwiej ją zawrzeć i polepsza stosunki między państwami.

Na wartość umowa wpływa czas jej trwania. Jej wartość można poznać przez wejście w zakładkę handlu (patrz wyżej), następnie wybrania interesującego nas traktatu handlowego. Najeżdżamy kursorem na godło frakcji i delikatnie przechodzimy na lewo, mamy tam kuferek (wartość umowy) oraz poniżej ikonkę oznaczającą umowę handlową z małą klepsydrą, po najechaniu na ten drugi symbol wyświetla się dodatek wynikający z czasu trwania umowy).

Partnerów handlowych warto szukać na początku gry gdy nasze relacje nie są jakoś specjalnie zepsute z innymi, co zwiększa szanse powodzenia.

Do prowadzenia handlu potrzebna jest bezpośrednia droga łącząca stolice obu państw. W przypadku lądowej, stolice nie może odcinać jakieś inne państwo. W przypadku dróg morskich, porty muszą mieć bezpośrednie połączenie ze stolicami bo w innym wypadku handel zostanie przerwany.

Na ten aspekt gry dodatnio wpływają niektóre nadmorskie cuda.

Warto mieć w pamięci że handel morski i handel lokalny to dwie różne rzeczy, tak jak bonusy do dochodów z umów handlowych. Wpływają na nie inne czynniki oraz powstają na innej podstawie. Na handel lokalny nie wpływa piractwo, w przeciwieństwie do plądrowania i vice versa.