Kultura

Sprawa jest prosta, żeby skonwertować kulturę w prowincji należy mieć większe wpływy kulturalne niż obecna tam najsilniejsza kultura. Punkty generują:
– budynki – każda nacja ma odpowiednią świątynię (albo dwie jak Spartanie), nacje helleńskie w centrach osad mają stałe bonusy,
– generałowie,
– urzędnicy – są stworzeni do tego,
– bonusy frakcyjne,
– bonusy technologiczne,
– miejscowe zwyczaje (patrz niżej),
– losowe zdarzenia.

Najmłodszym czynnikiem w tej rodzinie są dodane wraz z 8 patchem i DLC CiG – Miejscowe zwyczaje – które mogą pomagać albo przeszkadzać w zależności od sytuacji. O co w tym chodzi? Każda prowincja (składająca się od 2-4 regionów) przydzielony został konkretnej grupie kulturowej, którą reprezentuje prosta społeczność prowincji. Ich przywiązanie do swoich zwyczajów owocuje premią +x do szerzenia się ich kultury. Niestety to x jest zmienne, raz widuje 2, 3 czasem 5 i 6. Nie wiem od czego to zależy.
O dalszych nowościach kulturowych opowie nam jan_boruta:

Pod maską zaszła jeszcze jedna zmiana – odrobinę przerobiony został system kultury, który teraz przypomina nieco zasady działania religii w Cywilizacji 5. Wcześniej kultura danej osady była dość niezależna od reszty miast w prowincji, jeżeli znajdowały się w rękach różnych państw. Oznaczało to, że można było uzyskać 100% własnej kultury w pojedynczej osadzie, a to samo osiągnąć mógł Twój sąsiad ze swoją kulturą. Po ostatniej zmianie, kultura jest wspólna dla całej prowincji, a poziomy poszczególnych grup kulturowych determinowane są przez punkty wpływu, generowane przez postaci i budynki. Weźmy za przykład prowincję, w której kultura łacińska generuje 2 punkty wpływu, a grecka 8 punktów. Kultura prowincji będzie starała się odpowiednio dążyć do poziomu: 20% kultury łacińskiej i 80% greckiej, przy czym im bliżej poziom kultur będzie bliższy równowagi, tym wolniej następować będą zmiany. W grę wchodzą również punkty wpływu tradycji lokalnych, których nie da się usunąć – a zatem starcie kultur może mieć większy wpływ na rozgrywkę i porządek publiczny niż wcześniej.

Jeśli mimo prac nad konwersją dalej występują problemy (a przecież -15 do ładu za obce kultury boli), warto pomyśleć o dalszych podbojach w regionie albo dokonać przebudowy zastanych budynków (czasami zdarza się że nie mamy pieniędzy albo technologii by dokonać przebudowy budynku, a przecież bonusy działają). Czasami zdarza się, że generał promuje inne kultury, tak miałem wielokrotnie grając galijskimi Arwernami których generałowie zapatrzeni byli w kulturę helleńską.

Sanktuarium Wielkich Bogów (cud), świątynie i postacie (szczególnie dyplomata) powodują konwersję kulturową.

Koszt konwersji budynków wzrasta o procent, który jest sumą wpływów obcych graczowi kultur.

Arwernowie:
-4 do ładu z powodu obecności kultury celtyckiej.
Ateny:
+2 do szerzenia kultury.
Baktria:
+4 do szerzenia kultury.
Rzym:
Dysponuje frakcyjnym bonusem do konwersji kulturowej.
Arewakowie:
To nasza ziemia – kara do ładu publicznego generowanego przez obce kultury (maksymalnie -4).
Getowie:
+4 do ładu za obecność kultury bałkańskiej.
Egipt:
+25% do negatywnego wpływu na ład publiczny z powodu obecności obcych kultur.
Epir:
+4 do ładu z powodu obecności kultury helleńskiej.
Seleucydzi:
-25% do negatywnego wpływu na ład publiczny z powodu obecności obcych kultur.
Sparta:
+2 do szerzenia kultury.
Swebowie:
– 25% wpływu na ład publiczny za obecność obcych kultur.
Syrakuzy:
+2 do szerzenia kultury,
+20% do przychodów z kultury.