Edykty

Ilość edyktów zależy od postępów paska imperium.
Możemy wydać je tylko w prowincjach w których bezpośrednio kontrolujemy wszystkie regiony albo pośrednio przez satrapie/protektoraty.

Wydanie edyktu wymaga rundy by weszły w życie i dały konkretne efekty, które w danym momencie potrzebujemy. Ilość edyktów uzależniona jest od stopnia rozwoju naszego imperium (pasek jest w oknie frakcji). Mamy do dyspozycji kilka rodzajów edyktów, które różnie działają: poprawiają zadowolenie, zyski z podatków, dodają bonusy do rozwoju gospodarczego czy z niewolników, bonusik do szerzenia kultury albo kosztów tworzenia floty czy rekrutacji wojsk i odblokowują dodatkowe sloty rekrutacji, przez co można bardzo szybko rekrutować kolejną armię. Warto przyjrzeć się temu elementowi gry i na bieżąco dostosowywać je do zmieniającej się sytuacji, tym bardziej że edykty zostały zróżnicowane.

System edyktów wspierają niektóre budynki (np.: świątynie) oraz niektóre cechy i zdolności generałów i agentów (zrzut ekranu poniżej, opis budynku).

Edykty są jednym z elementów potrzebnych do zoptymalizowania dochodów prowincji, warto pod tym względem dobierać agentów z odpowiednimi cechami, którzy dodatkowo wspomagają działania edyktów na obszarze, na którym przebywają.