Kingdoms – Americas – Taraskowie

Taraskowie

Rys historyczny

W okresie prekolumbijskim plemiona te zamieszkiwały obszar dzisiejszego zachodniego Meksyku. Aztekowie określali Tarasków mianem „posiadaczy ryb” (Michua lub Michuacatl). Okres najbardziej intensywnych tarć wewnętrznych, które doprowadziły wreszcie do ustanowienia trwałej dominacji jednego z plemion, przypadł na XIV wiek. Około 1400 roku zwycięskie plemię założyło stolicę federacji w Tzacapú. Pierwszym władcą nowo powstałego tworu o rysach quasi-państwowych był Tariacuri. Pozostawił on swoim synom w spadku rozległe królestwo, obejmujące obszar prawie całego dzisiejszego zachodniego Meksyku. Wiodącą rolę w koalicji odgrywałuy trzy miasta: Pátzcurao, Tzintzuntzán oraz Ihuatzio.

W pierwszej połowie XV wieku osady te zawiązały ligę, mającą charakter ścisłego porozumienia zaczepno-obronnego. Dzięki stałemu sojuszowi, w latach 1450-1520 udało się Taraskom odeprzeć szturmującym raz po raz ich granice Azteków. Zachodniomeksykańskie plemiona zadały klęskę nawet Montezumie II.

W 1525 roku do bram imperium Tarasków zapukał Hernando Cortez. Tego natarcia Taraskowie nie byli już w stanie odeprzeć. Ich ostatni plemienny król, Tzinmtzicha-Tangaxhuan II, poddał się konkwistadorom, przeszedł na chrześcijaństwo i został nawet legalnym gubernatorem Tzintzuntzán. Nie na długo jednak: w 1530 roku został uwięziony i spalony na rozkaz konkwistadora N. de Guzmán, tego samego, który rok wcześniej samowolnie wszczął wojnę przeciwko Chichimekom. Po tym incydencie Taraskowie w pełni zeszli do roli ludności podbitej, traktowani przez Hiszpanów w podobny sposób, jak Aztekowie.

W okresie świetności swojej federacji Taraskowie trudnili się rolnictwem, a także, tradycyjnie, rybołówstwem i myślistwem. Ponadto uprawiali m.in. kamieniarstwo, ciesielstwo, stolarstwo, tkactwo i garncarstwo, później także złotnictwo i jubilerstwo.

Ustrój polityczny quasi-państwa Tarasków zawierał w sobie wszelkie cechy teokracji. Z uwagi na stałe niebezpieczeństwo ze strony Azteków utrzymywano silną armię, która była swoistym spoiwem złączonych federacją plemion.

Nasze Media Społecznościowe

Reklama

zapraszamy do współpracy.

YouTube Total War

Kanały YouTube

Oficjalni Partnerzy

Reklama

Ostatnie Posty