Attila: Total War | Dark Ages: 356 Mod

Seria Dark Ages według planu miała ukazywać przebieg ciemnych wieków średniowiecza, jednak zdecydowano się włączyć do niej 356 Mod. Będzie on od teraz wyznaczać chronologiczny początek cyklu jako reprezentant późnego okresu istnienia Cesarstwa Rzymskiego.

Równocześnie z tym zamieszczono masę przeglądów i opis dający lepszy pogląd na zawartość modyfikacji.

Najważniejszym celem przyświecającym pomysłodawcy 356 Mod, Athosowi187, jest wyłożenie graczom dokładnie odwzorowanego okresu schyłku Imperium Romanum na polach wojskowości i gospodarki.

Przy swojej pracy modder korzysta z informacji zawartych w takich cenionych źródłach historycznych, jak dokument Notitia Dignitatum i kronikopisarz Castellan, i podpiera się również własnymi spostrzeżeniami. 

Realizacja podstawowych założeń modyfikacji ma się przejawiać w dodaniu do kampanii systemu limes (strzeżonej granicy rzymskiej) poprowadzonej wzdłuż Renu i Dunaju, zrekonstruowaniu historycznego stosunku oddziałów lekkozbrojnych do ciężkozbrojnych, czy przeróbce wizerunku jednostek na odpowiedni historycznie; odnośnie nowości w gospodarce Rzymu na razie nie posiadamy żadnych wieści.

 

Nowe screeny (Zachodni Rzym)

Palatini Ballistarii:

Legio Undecimani:

Cornuti Auxila:

Palatini:

Comes:

Cały nowy przegląd znajdziecie na naszym forum.

 

Napisał: Polemajos

 

Źródło: Total War Center.

Reklama

Latest Comments