Handel

Handel

Handel możemy podzielić na kilka dziedzin, które nie są ze sobą powiązane, a łączy je tylko wspólny człon w nazwie:
– handel międzynarodowy,
– handel lokalny,
– handel morski.
Należy uważać przy wyborze bonusów, ponieważ np.: bonusy dla handlu międzynarodowego nie mają wpływu na lokalny i vice versa.

 

Handel międzynarodowy

 

Z uwagi na ciągle zmieniającą się sytuację geopolityczną, powstawanie i znikanie państw, przechodzenie w stan ordy, straty prowincji, obracanie ich w perzynę, handel przestaje odgrywać aż tak istotną rolę w przeciwieństwie do tego co było w Rome 2. Prowadzenie ekspansywnej polityki przekreśla szanse na szersze kontakty gospodarcze w późnym etapie gry. Proszę nie nastawiać się na bum gospodarczy i masowy handel z wieloma państwami przez dłuższy czas.

Dalej występuje premia do dochodów z umów handlowych zależna od długości jej trwania. Niestety z w/w przyczyn raczej nie uraczycie jej zbyt wiele.

By wytwarzać jakiś surowiec należy w danej osadzie wybudować budynek specjalny. Zazwyczaj są dwie drogi rozwoju takiego budynku
1) Wewnętrzna.
2) Zewnętrzna.
W pierwszym wypadku produkcja idzie na kraj, dokładniej na region, nie zyskujemy za wiele na handel albo zgoła nic. Druga ścieżka jest skierowana na handel zagraniczny (tzw. produkcja towarów w jednostkach). Oczywiście, decyzja pozostaje w gestii gracza, jego zapatrywania na gospodarkę, handel oraz od aktualnej sytuacji jego państwa. W chwili znacznych niedoborów żywności w całym państwie gracz powinien wybrać dla oliwy drogę wewnętrzną i próbować załatać w ten sposób niedobory żywności. W przypadku nadwyżki, warto zdecydować się na drogę handlową.

Spis treści

Uwagi ogólne
Prowincje
Ład
Higiena
Armia
Dyplomacja
Technologie
Handel