Frakcje Alexander

Poniżej znajdziecie informacje historyczne, dotyczące trzech nowych nacji, występujących w Alexander: Total War (w przypadku Macedonii rys hisotryczny dotyczy czasów przed Filipem II).