Medieval Kingdoms: Total War - Cesarstwo Bizantyjskie cd.

Z zachodu na wschód.

Podczas gdy warman222 dokańcza roster Wenecji dodając do niego późne jednostki, Ltd. postanowił wziąć się za oddziały przez dłuższy czas zapomnianej przez modderów od Medieval Kingdoms frakcji - Cesarstwa Bizantyjskiego. Efekty jego dotychczasowej pracy to korekta uzbrojenia części hufców oraz garść zupełnie nowych jednostek z pełnego i późnego okresu, jedynych dwóch dostępnych dla tej nacji ram czasowych ze względu na przynależność ziem bizantyjskich do łacinników w latach 1204-1261, odpowiadających wczesnemu okresowi w modyfikacji.

 

Poniżej znajdziecie wszystkie nowe i objęte aktualizacją jednostki Cesarstwa Bizantyjskiego.

 

Milicja łucznicza (późny okres)

Ciężkozbrojni łucznicy (późny okres)

Strzelcy (późny okres)

Włócznicy Scoutatoi (późny okres)

Miecznicy Scoutatoi (późny okres)

Anglovarangoi (pełny okres)

Jazda bizantyjska (późny okres)

Dynatoi (pełny okres)

Dynatoi (późny okres)

 

Do dyskusji o tym modzie pod Attylę zachęcam na naszym forum.

Polemajos

 

 

Źródło newsa: wątki o screenach i filmikach oraz o jednostkach bizantyjskich z Medieval Kingdoms na Total War Center.